line

PREUZIMANJE MATERIJALA DOWNLOAD

AUTORSKI TIM AUTHORS TEAM


ORGANIZACIJA ORGANIZATION


PODRŠKA SUPPORT

 
PREUZIMANJE MATERIJALA

Katalog
..................................................................................................................................
DOWNLOAD

Catalogue
 

Vizuelni Identitet / Visual Identity
petokraka

AUTORSKI TIM

Nedelja arhitekture 2006
6 - 13. maj, Beograd

Jelena Ivanović-Vojvodić
Danica Jovović-Prodanović
Tanja Konli
Ivan Kucina
Darko Marušić
Ružica Sarić

KONTAKT

Društvo arhitekata Beograda
Kneza Miloša 7a
11000 Beograd
T +381 11 3230 059
F +381 11 3239 754
E sas-dab@eunet.rs

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6/I
T +381 11 2621 469
F +381 11 2623 853
E info@kcb.org.rs

..................................................................................................................................
AUTHORS TEAM

Architecture week 2006
May 6 – 13th, Belgrade


Jelena Ivanović-Vojvodić
Danica Jovović-Prodanović
Tanja Conley
Ivan Kucina
Darko Marušić
Ružica Sarić
CONTACT

Association of Belgrade Architects
Kneza Miloša 7a
11000 Beograd
T +381 11 3230 059
F +381 11 3239 754
E sas-dab@eunet.rs

Cultural Centre of Belgrade
Knez Mihailova 6/I
T +381 11 2621 469
F +381 11 2623 853
E info@kcb.org.rs

 
  ORGANIZACIJA

Organizatori
Kulturni centar Beograda
Društvo arhitekata Beograda

Članovi upravnog odbora Društva arhitekata Beograda
Jelena Ivanović Vojvodić, Ružica Sarić, Tanja Damljanović, Ivan Kucina

Uredništvo Kulturnog Centra Beograda
Danica Jovović Prodanović, direktor Kulturnog centra Beograda
Svetlana Petrović, urednik likovnog programa Kulturnog centra Beograda

Stručni saradnici
Ana Janković Corbić
Davorka Tolić Milosavljević, Kulturni centar Beograda, PR
Zorana Đaković, Kulturni centar Beograda
Stefan Mladenović, Kulturni centar Beograda

Tehnički sekretar
Ana Glavički, Društvo arhitekata Beograda

Tehnička podrška
Branko Tošić, Ana Glavički, Jasmina Đulić, Društvo arhitekata Beograda

Vizuelni Identitet
petokraka

Dizajn izložbi
Milica Maksimović i Aleksa Bijelović, petokraka
(Likovna galerija i galerija Artget)

  ..................................................................................................................................
ORGANIZATION

Organisers
Belgrade Cultural Centre
Association of Belgrade Architects

Members of the Executive Board of the Association of Belgrade Architects:
Jelena Ivanović Vojvodić, Ružica Sarić, Tanja Damljanović, Ivan Kucina

Editorial Board Belgrade Cultural Centre
Danica Jovović Prodanović, director Belgrade Cultural Centre
Svetlana Petrović, art programme editor Belgrade Cultural Centre

Program Assistants
Ana Janković Čorbić
Davorka Tolić Milosavljević, Belgrade Cultural Centre, PR
Zorana Đaković, Belgrade Cultural Centre
Stefan Mladenović, Belgrade Cultural Centre

Technical Secretary
Ana Glavički, Association of Belgrade Architects

Technical Support
Branko Tošić, Ana Glavički
Association of Belgrade Architects

Visual Identity
petokraka

Exhibition Design
Milica Maksimović i Aleksa Bijelović, petokraka

 
  PODRŠKA

Podrška
Skupština grada Beograda
Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu
UN Habitat
Inženjerska komora Srbije
Francuski kulturni centar, Beograd

Generalni sponzor
Mali kolektiv- ETB

Sponzori
Gemax
Knauf
Porcelanosa
Potisje Kanjiža

  ..................................................................................................................................
SUPPORT

Support
The Assembly of the City of Belgrade
Faculty of Architecture University of Belgrade
UN Habitat
The Chamber of Engineers of Serbia
French Cultural Centre of Belgrade

General sponsor
Mali kolektiv- ETB

Sponsors
Gemax
Knauf
Porcelanosa
Potisje Kanjiža

 
line