line

REZULTATI KONKURSA COMPETITION RESULTS


NAGRADA AWARD


REZULTATI KONKURSA COMPETITION RESULTS

Nedelja arhitekture
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda

objavljuju rezultate konkursa za idejno arhitektonsko rešenje za
NOVOBEOGRADSKI SPLAV

I NAGRADU U IZNOSU OD 100.000,00 dinara / 1st PRIZE
dobili su autori radne šifre 30 autorske "26677"
Autori: Studio Poligon
Čarapic Ana, arh, Ereš Davor, arh, Mitrović Jelena, arh, Todorović Marko, arh.

II NAGRADU U IZNOSU OD 60.000,00 dinara / 2nd PRIZE
dobili su autori radne šifre 20 autorske "19466"
Autori: Petar Smiljanić, student, Milutin Cerović, student, Ivana Damjanović, student

III NAGRADU U IZNOSU OD 40.000,00 dinara / 3rdt PRIZE
dobili su autori radne šifre 26 autorske "67392"
Autori: Ivan Vukić, Zorana Vasić

PRVI OTKUP U IZNOSU OD 20.000,00 dinara / 1st MENTION
dobili su autori radne šifre 19 autorske "16887"
Autori: Nebojša Stevanović, stud.arh, Miloš Živković, stud.arh.

DRUGI OTKUP U IZNOSU OD 20.000,00 dinara / 2nd MENTION
dobili su autori radne šifre 15 autorske "13258"
Autori: Ana Filipović, d.i.a, Pavle Stamenović, d.i.a.

TRECI OTKUP U IZNOSU OD 20.000,00 dinara / 3rd MENTION
dobili su autori radne šifre 12 autorske "69837"
Autori: Vesna Danić, d.i.a, Mirković Dragana, d.i.a.

Dodeljena je specijalna nagrada za doprinos / SPECIAL CONTRIBUTION
rad sa autorskom šifrom "10012" - radnom 21- autora: biro RAUM
Aleksandra Raonić, d.i.a, Milan Kapetanović, d.i.a, Miloš Raonić, d.i.a.

 

NAGRADA AWARD

U subotu 5. jula 2008. u 17.00 u Kulturnom centru Beograda: Likovna galerija održana je Svečana dodela nagrade Nedelje arhitekture
Konkurs za mlade arhitekte - Novobeogradski splav

Izložba radova konkursa za mlade arhitekte - Novobeogradski splav održana je toko jula 2008. godine u prostoru Javno kupatilo Dunav, Cara Dušana 45
(radno vreme: 12 - 20 sati, ulaz slobodan)

 
line