line

O BINI ABOUT BINA


TEMA THEME


AUTORSKI TIM AUTHORS TEAM


ORGANIZACIJA ORGANIZATION

 
O BINI

4. beogradska internacionalna nedelja arhitekture - BINA održana je od 26. juna do 4. jula 2009. godine. BINA '09 omogućila je dolazak i učešće vrhunskih stručnjaka iz oblasti arhitekture i urbanizma i time privukla mnogobrojnu publiku. Koncept manifestacije je ove godine proširen u odnosu na prethodnu godinu i koncepcijski uobličen kroz temu RE....

KATALOG
GALERIJA FOTOGRAFIJA


ABOUT BINA

Fourth Belgrade International Architecture Week - BINA was held 26th June - 4th July 2009. Belgrade International Architecture Week 09 again gathers various professionals involved in REthinking of the urban and architectural context, various generations ready to share the old with the new ideas, and the representatives from different countries across Europe and the USA.

CATALOGUE
PHOTO GALLERY
 
  TEMA

Beogradska internacionalna nedelje arhitekture 2009. (BINA '09) - tematski naslovljena prefiksom RE... - posvećena je akutnom pitanju odnosa prema postojećem arhitektonsko-urbanističkom okruženju i mogućnosti njegove stalne REprodukcije, aktivno uključene u projekte budućnosti. Naša želja je da tradicionalne koncepte REkonstrukcije i REvitalizacije graditeljskog nasleđa, uglavnom kontrolisane krutim metodologijama umrtvljenih institucija, pokušamo preispitati, ukazujući na nove koncepte pomoću kojih vec izgrađeni arhitektonski okvir otvara mogućnosti REgeneracije i REintegracije u žive tokove vremena. Tema održivog razvoja i urbane REciklaže vec dugo zaokupljaju pažnju struke u tehnološki razvijenim zemljama svesnim da zahuktale snage modernosti moraju biti upregnute u dublje naslojene vrednosti. Nove generacije arhitekata počinju da promišljaju vrednosti prostora kome neposredno pripadaju na delikatniji način nego što se viđa na glamuroznim ostvarenjima "starchitects" koji, poneseni sjajem sopstvenog brenda i zahtevima investitora, često zaboravljaju na kvalitete zatečenog konteksta. Naša želja je da pronađemo i pokažemo razmišljanja i delovanja onih koji se zalažu za REafirmaciju zatečenih resursa u službi kreativnosti i koji imaju sluha za RE... nasuprot zahtevima investitora, zaslepljenih prvostepenim profitom izraženim u kvadratnim metrima i težnjom za "wow-effect" arhitekture svojih ulaganja, kao i administrativnim barijerama prevaziđenih normativa koje postavljaju branitelji birokratizovane pseudo-tradicije.

Beogradska internacionalna nedelje arhitekture 2009. ponovo okuplja različite struke uključene u promišljanje životnog okruženja, različite generacije koje ce ukrstiti stare ideje sa novim, kao i predstavnike različitih zemalja koji ce osvetliti kretanja i iskustva iz specifičnih sredina. Ambicija ovogodišnje Nedelje jeste da podstakne teorijska razmišljanja i otvorene stručne debate s ciljem da pronađu plodno tlo u realnom delovanju: planiranju, projektovanju i realizaciji. Očekujemo da ce ovakva razmene znanja i ideja iskristalisati nove vizije REanimacije i vec prisutnog arhitekonskog okruženja i budućih projekata koji ce svesno uspostavljati dijalog sa vec postojećim. Kao i do sada, Nedelja arhitekture je otvorena ne samo prema struci vec i ka široj javnosti kojoj ce se, uz specifično ovogodišnju temu RE..., predstaviti i pribiližiti nedavna ostvarenja u oblasti arhitekture i urbanizma na domaćem i svetskom planu. U program Nedelje, kao i prethodnih godina, bice uključene izložbe, predavanja, tematske šetnje, radionice, projekcije filmova, seminari i tribine. Verujući da ce i ova Nedelja arhitekture privući dobronamerne i otvorene učesnike, stručnjake i znalce, a takode i građane, entuzijaste spremne da podele i prošire opseg svojih znanja, pozivamo Vas da nam se pridružite.


THEME

Belgrade International Architecture Week 2009 (BINA '09) - titled simply RE... as an indicator of this year's theme - is dedicated to the acute question of our relationship to the existing urban and architectural surroundings and the limitless possibilities of its permanent REproduction, actively involved in projects for the future. Our wish is to REquestion the traditional concepts of REconstruction and REvitalization of cultural heritage - mainly controlled by stiff methodologies promoted by lethargic institutions - in search for new concepts that can help REgeneration and REintegration of the existing fabrics into the lively contemporary practice. The theme of sustainable development and urban REcycling have been widely discussed in technologically advanced countries, conscious of the fact that the furious forces of modernity have to be correlated to the inherited values. The new generations of architects have started REthinking the potentials of their immediate surroundings more delicately than could be seen in the glamorous realizations of "starchitects", who often forget to think about all the layers and qualities of the inherited contest in favor of celebrating their own brands. We wish to find and present a new way of thinking by those who argue for REafirmation of the inherited REsources in service of creativity. We search to promote those who pay attention to RE... in spite of the requests of investors (attracted as much to the easy profit, as they are to getting a "wow-effect"), but also argue against administrative norms invented by promoters of bureaucratized pseudo-traditions.

Architecture Week 2009 again gathers various professionals involved in REthinking of the urban and architectural context, various generations ready to share the old with the new ideas, and the representatives from different countries across Europe and the USA. An ambition of this year's event is to encourage theoretical thinking and open public debates in service of a fertile practice within real circumstances of designing, planning and building. We expect that such an exchange of knowledge, experience and ideas would generate new visions for the REanimation of the existing built environment, as well as, future projects, open for a dialog with the already built domain. The program of Architecture Week '09 includes exhibitions, lectures, guided walking tours, workshops, films, seminars and roundtables. It presents recent accomplishments in the field of architecture and urban planning from the domestic and international scene. Like in previous years, Architecture Week '09 is open both to professionals and the broad public. With a belief that our event, as was the case in the past, will gather people of good-will and open attitudes, eager to expand their knowledge and ideas, we cordially invite you to joins us.
 
 

AUTORSKI TIM

Jelena Ivanović-Vojvodić
Danica Jovović-Prodanović
Tanja Konli
Ivan Kucina
Darko Marušić
Ružica Sarić

KONTAKT

Društvo arhitekata Beograda
Kneza Miloša 7a
11000 Beograd
T +381 11 3230 059
F +381 11 3239 754
E sas-dab@eunet.rs

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6/I
T +381 11 2621 469
F +381 11 2623 853
E info@kcb.org.rs

ORGANIZACIJA

Organizatori
Društvo arhitekata Beograda
Kulturni centar Beograda

Uređivačko-organizacioni odbor
Jelena Ivanović-Vojvodić, Danica Jovović-Prodanović, Ružica Sarić, Tanja Konli, Darko Marušić, Ivan Kucina

Konsultanti Društva arhitekata Beograda
Ivan Rašković, Bojan Kovačević, Ana Kovenc-Vujić, Vasilije Milunović, Dejan Miljković, Mustafa Musić, Branimir Popović, Branislav Redžić, Aleksandar Stjepanović, Žaklina Gligorijević, Milan Đurić, Borislav Petrović, Zorica Savičić, Jelena Stojkov, Srđan Jovanović Weiss

Stručni saradnici
Ana Janković-Čorbić
Davorka Tolić Milosavljević,
Kulturni centar Beograda
Zorana Đaković,
Kulturni centar Beograda

Vizuelni identitet

petokraka

dizajn izložbe u Likovnoj galeriji
petokraka, Aleksa Bijelović, Milica Maksimović i Una Momirović

Publikacija
Za izdavače
Ivan Rašković,
Društvo arhitekata Beograda
Marina Đurđević,
Kulturni centar Beograda

Urednica kataloga
Ana Janković-Čorbić

Dizajn i oprema kataloga
Aleksa Bijelović i Milica Maksimović,
petokraka

Lektor
Sonja Šoć

Prevod
Mila Đurović i Bojan Cimbaljević

Tehnička podrška
Ana Glavički, Branko Tošić, Društvo arhitelata Beograda
   
  AUTHORS TEAM

Jelena Ivanović-Vojvodić
Danica Jovović-Prodanović
Tanja Conley
Ivan Kucina
Darko Marušić
Ružica Sarić
  CONTACT

Association of Belgrade Architects
Kneza Miloša 7a
11000 Beograd
T +381 11 3230 059
F +381 11 3239 754
E sas-dab@eunet.rs

Cultural Centre of Belgrade
Knez Mihailova 6/I
T +381 11 2621 469
F +381 11 2623 853
E info@kcb.org.rs

  ORGANIZATION

Organizers
Association of Belgrade Architects
Cultural Centre of Belgrade

Editorial – Organizational Committee
Jelena Ivanović-Vojvodić, Danica Jovović-Prodanović, Ružica Sarić, Tanja Konli, Darko Marušić, Ivan Kucina

Consultants of Association of Belgrade Architects
Ivan Rašković, Bojan Kovačević, Ana Kovenc-Vujić, Vasilije Milunović, Dejan Miljković, Mustafa Musić, Branimir Popović, Branislav Redžić, Aleksandar Stjepanović, Žaklina Gligorijević, Milan Đurić, Borislav Petrović, Zorica Savičić, Jelena Stojkov, Srđan Jovanović Weiss

Associates
Ana Janković-Čorbić
Davorka Tolić Milosavljević, Kulturni centar Beograda
Zorana Đaković, Kulturni centar Beograda

Visual Identity
petokraka

Exhibition Design
Aleksa Bijelović, Milica Maksimović i Una Momirović, petokraka
(Art Gallery and gallery Artget, Cultural Centre of Belgrade)

Catalogue
For publishers
Ivan Rašković, Društvo arhitekata Beograda
Marina Đurđević, Kulturni centar Beograda

Catalogue Editor
Ana Janković-Čorbić

Catalogue Design and Layout
Aleksa Bijelović i Milica Maksimović, petokraka

Proof
Sonja Šoć

Translation
Mila Đurović i Bojan Cimbaljević

Technical Support
Ana Glavički, Branko Tošić, Association of Belgrade Architects
line