line

NAGRADA AWARD

Nagrada Društva arhitekata Beograda „Arhitektonski događaj godine“
Association of Belgrade Architect's Award "Architectural Event of the Year"


RADIONICE WORKSHOPS

Dečje radionice
Children’s workshops


ŠETNJE WALKS

Šetnja kroz arhitekturu Beograda: Zapadni Vračar, Savinac i Neimar
Walk around the architecture of Belgrade: West Vračar, Savinac and Neimar

Nedeljno jutarnje viđenje moderne arhitekture u centru Beograda
Sunday Morning Look at the Modern Architecture in the Centre of Belgrade

Šetnja kroz arhitekturu Jelisavete Načić
Walk around the architecture of Jelisaveta Načić

Šetnja kroz arhitekturu Beograda: Ulica Kralja Petra
Walk around the architecture of Belgrade: King Peter’s Street


TRIBINE DEBATES

Savremena srpska arhitektura (izvan Beograda)
Contemporary Serbian Architecture (outside of Belgrade)

Holandski institut za arhitekturu (NAI): Putujuće debate
Netherlands Architecture Institute (NAI): Debates on tour

Ekološki održiva arhitektura: Evropska iskustva
Ecologically Sustainable Architecture: European Experiences

BINA PRE BINE: Socijalno stanovanje
i serija predavanja na Arhitektonskom fakultetu
Workshop: Social housing
and a lecture series at Faculty of Architecture of the University of Belgrade


BINA PRE BINE: Javno stanovanje u Beogradu
Public Housing in Belgrade


BINA GOST BINA GUEST

Beogradski dani Orisa
Belgrade Days of Oris


PROMOCIJE PROMOTIONS

Publikacija Vreme arhitekture – arhitektura i urbanizam u Valjevu 2004–2009.
Publication Time of Architecture – Architecture and Urbanism in Valjevo
from 2004 to 2009

Monografija: Niško Trijenale arhitekture – prva decenija
Monograph: Ten Architecture Triennial in Niš – First Decade

Kvart – magazin za arhitekturu, dizajn i životni stil, Srbija
Kvart – magazine for architecture, design and lifestyle, Serbia

Arhitekton – časopis za arhitekturu i urbanizam, Srbija
Arhitekton – magazine for architecture and urban planning, Serbia

Oris – časopis za arhitekturu i kulturu, Hrvatska
Oris – magazine for architecture and culture, Croatia

 
Nagrada Društva arhitekata Beograda „Arhitektonski događaj godine“
Osnivač: Društvo arhitekata Beograda
Predsednik Žirija: prof. Darko Marušić
Predsednik Društva arhitekata Beograda: doc. Ivan Rašković

MESTO: Kulturni centar Beograda, Likovna galerija, 15. maj 2010. godine

Nagrada se dodeljuje za izuzetan doprinos afirmaciji vrednosti savremene arhitekture i arhitektonske kulture, grada Beograda. Za Povelju i Priznanja konkurišu ostvarenja iz svih oblasti arhitektonsko-urbanističkog stvaralaštva.

NAGRADA
Milošu Bati Milatoviću novinaru RTS-a
pokretaču inicijative za izgradnju srušenog Avalskog tornja

PRIZNANJE
prof. dr Vladanu Đokiću, dia
glavnom i odgovornom uredniku časopisa Serbian Architectural Journal, izdavač: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

PRIZNANJE
Urbanističkom Zavodu Beograda
za organizaciju i prikazivanje izložbe „Bečka stanogradnja — inovativno, socijalno, ekološki“ u Muzeju primenjene umetnosti

PRIZNANJE
Aleksandri Banović, dia
za knjigu „Beograd 1930 - 2009.“

POHVALA
Budimiru Novakoviću, dia
za „Veliku izložbu Beograda na automobilima“
organizovanu u „Muzeju automobila“

Award "Architectural Event of the Year"
Founder: Association of Belgrade Architects
Presiden of the Juryt: professor Darko Marušić
President of the Association of Belgrade Architects: Ivan Rašković

VENUE: Cultural Centre of Belgrade, Art Gallery, 15th May 2010

The prize is awarded for exceptional contribution to affirming the values of modern architecture and architectural culture of the Belgrade city.
For the prizes compete projects and
achievements from all areas of architectural and planning design.
spacer

Dečje radionice
Organizator: Dečji kulturni centar
Vode: Nataša Katalina, Katarina Bunuševac, Biljana Branković i Bratislav Branković

U okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture održaće se radionice za decu nižih razreda osnovnih škola. Cilj ovih radionica je da se pomoću odabranih likovnih aktivnosti, deci omogući da analiziraju, istražuju i otkriju fenomen koji je sastavni deo njihovog okruženja – arhitekturu stanovanja.
Deca će prvog dana radionica promišljati, analizirati a zatim i izvesti svoje radove baveći se stambenom jedinicom kao temom i podsticajem za rad.
Drugog dana, učesnicima radionica pružiće se prilika da prošire ugao posmatranja i opažanja na širi prostor koji ih okružuje, gradeći najpre karakteristične stambene objekte koje će zatim postaviti u veću celinu stvarajući naselje.
Ovako osmišljene aktivnosti omogućiće deci da u skladu sa svojim uzrastom i mogućnostima daju doprinos osmišljavanju svog okruženja – stambenog prostora i na taj način iskažu i formulišu potrebe i stavove o svetu koji ih okružuje.

Children’s workshops
Organized by Children’s Cultural Centre
Guided by Nataša Katalina, Katarina Bunuševac, Biljana Branković and Bratislav Branković

Workshops for children of lower primary school classes will be held within the Belgrade International Architecture Week. The objective of these workshops is to enable children, through selected fine art activities, to analyze research and
discover the phenomenon which is a constituent part of their surroundings – the housing architecture. During the first day of the workshop, the children will reflect on the subject and analyze it, and then they will realize their works dealing with housing architecture as a theme and motivation for work.
The second day, the participants will be given opportunity to expand the angle of observation and perception to a wider space that surrounds them, by firstly building residential buildings, which they will later place in a bigger whole thus
creating settlements.
The activities conceived in such way will enable the children to give their contribution, according to their age and possibilities, in conceiving their surroundings – the housing space, and thus express and formulate their needs and attitudes towards the world that surrounds them.
 
Šetnja kroz arhitekturu Beograda: Zapadni Vračar, Savinac i Neimar
Vodi Mirjana Roter-Blagojević

Tema ovogodišnje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – Stanovalo se, stanuje se, stanovaće se – inspiracija je za određivanje rute kojom će se proći tokom predviđene šetnje. Želja je da se njeni učesnici upoznaju sa
osnovnim karakteristikama konceptualnih i stilskih promena stambene arhitekture Beograda od sredine XIX do sredine XX veka. Zapadni Vračar, Savinac i Neimar predstavljaju vredne ambijentalne celine koje na najbolji način reprezentuju
beogradsku rezidencijalnu arhitekturu tokom njene stogodišnje metamorfoze, koja je pratila savremeni duh i trendove srednjoevropskih gradova.
Šetnja će započeti u Birčaninovoj ulici, kod Kuće porodice Jovanović, koja je jedan od retkih sačuvanih primera malih gospodskih kuća iz druge polovine XIX veka, u kojima su živeli državni činovnici i viđeni ljudi toga doba. Zatim će se nastaviti ulicama Kneza Miloša, Vojvode Milenka i Miloša Pocerca, sa prostranim porodičnim vilama građenim na prelomu vekova i u međuratnom periodu, oblikovanih u bogatom akademskom i secesijskom stilu. Među njima se posebno izdvajaju kuće znamenitih arhitekata Jovana Ilkića, Nikole Nestorovića i Bogdana Nestorovića.

Walk around the architecture of Belgrade: West Vračar, Savinac and Neimar
Guided by Mirjana Roter-Blagojević

The theme of this year’s Belgrade International Architecture Week –
We inhabited, we inhabit, we will inhabit
– is an inspiration for determining a route of the planned walking tours. It is our intention to acquaint the participants with the main features of conceptual and stylistic changes in the Belgrade housing architecture from the mid-19th to the mid- 20th century. West Vračar, Savinac and Neimar are valuable ambience entities, which provide the best way to represent the Belgrade housing architecture during its hundred year-old
metamorphoses, which pursued modern spirit and trends of the medieval towns.
The walking tours will start from the Birčaninova street, the Jovanović’s family house, which is one of the rarely preserved examples of upper-class houses from the second half of the 19th century, in which public servants and important people of the time lived. We shall then proceed to the streets of
Prince Miloš (Kneza Miloša), duke Milenko (Vojvode Milenka) and Miloš Pocerac, with big family villas built at the turn of the century and in the period between the wars designed in a lavish academic and Secessionist style. Amongst them, the houses of famous architects Jovan Ilkić, Nikola Nestorović and Bogdan Nestorović are particularly prominent.
 
  Nedeljno jutarnje viđenje moderne arhitekture u centru Beograda
Vodi Ivan Kucina

Želja je da se pod svetlošću izlazećeg sunca u nedelju ujutru sagledaju neočekivane vrednosti moderne arhitekture u centru Beograda. Od Kulturnog centra Beograda do Muzeja savremene umetnosti učesnici šetnje videće:
– Dom štampe, Ratomir Bogojević, 1957;
– stambene zgrade u Braće Jugovića, Mihajlo Mitrović, 1964;
– Filozofski fakultet, Svetislav Ličina, 1967;
– stambenu zgradu u Pariskoj, Miroslav Jovanović, 1956;
– Jugoslovensku banku u Kralja Petra, Grigorije Samojlov i Borivoje Nanić, 1963;
– stambeni blok u Kralja Petra, Milorad Macura, 1953;
– poslovnu zgradu Energoprojekta u Brankovoj, Milica Šterić, 1957;
– zgradu SDK u Pop Lukinoj, Petar Vulović, 1967;
– restoran na Savskom keju, Stojan Maksimović, 1957;
– Muzej savremene umetnosti, Ivan Antić i Ivanka Raspopović, 1961.
 
Sunday Morning Look at the Modern Architecture in the Centre of Belgrade
Guided by Ivan Kucina

The aim is to observe an unexpected value of modern architecture in the centre of Belgrade under the light of the Sunday morning sun. The following building will be seen:
– from Cultural Centre of Belgrade to Museum of Contemporary Art;
– Press House, Ratomir Bogojević, 1957;
– Residential buildings in the street of Braće Jugovića, Mihajlo Mitrović, 1964;
– Faculty of Philosophy, Svetislav Ličina, 1967;
– Residential building in the Pariska street, Miroslav Jovanović, 1956;
– Yugoslav Bank in the Kralja Petra street, Grigorije Samojlov and Borivoje Nanić, 1963;
– Residential block in the Kralja Petra street, Milorad Macura 1953;
– Energoprojekt Headquarter Building in the Brankova street, Milica Šterić, 1957;
– SDK Building in the Pop Lukina street, Petar Vulović, 1967;
– Restaurant on the Sava quay, Stojan Maksimović, 1957;
– Museum of Contemporary Art, Ivan Antić and Ivanka Raspopović, 1961.
 
  Šetnja kroz arhitekturu Jelisavete Načić
Vodi Bojana Ibrajter-Gazibara

Jelisaveta Načić (1878–1955), prva žena arhitekta u Srbiji, diplomirala je 1900. godine na tek formiranom Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu. Snalazeći se odlično u do tada isključivo muškoj profesiji, bavila se i urbanizmom i projektovanjem. Radila je na projektu uređenja Terazija, kao i
plan za uređenje Malog Kalemegdana, čiji su deo stepenice naspram francuske ambasade (deo Beogradske tvrđave utvrđen kao kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju).
Najznačajniji projekti u Beogradu su osnovna škola „Kralj Petar Prvi“, ul. Kralja Petra br. 7, utvrđena kao spomenik kulture; crkva Aleksandra Nevskog, Cara Dušana br. 65 takođe spomenik kulture; Kompleks radničkih stanova u Beogradu, Gundulićev venac 30–32, Venizelosova 30–32, Herceg Stjepana 3–5, Senjanina Ive 14–16, utvrđena kao spomenik kulture; kuća knjižara Marka Markovića, gospodar Jovanova 45a, u proceduri utvrđivanja za kulturno dobro.
Autorka je i kuće Z. Arsenijevića, u Lominoj ulici br. 46, kao i porušenih objekata: Paviljona za tuberkulozne bolesti, kuće Arse Drenovca, na uglu ulica Kosovske i Kondine, i kuće M. Protića u dvorištu Birčaninove br. 13.
 
Walk around the architecture of Jelisaveta Načić

Guided by Bojana Ibrajter-Gazibara

Jelisaveta Načić (1878–1955), the first woman architect in Serbia, graduated in 1900 from the just established Department for Architecture at the Technical Faculty of Belgrade. Coping excellently with until then man’s profession,
she was engaged in urban planning and design. Jelisaveta Načić worked on the landscaping project of Terazije, as well as on landscaping plan of Mali Kalemegdan (The Little Kalemegdan), which comprises staircase opposite the
French Embassy (a part of Belgrade Fortress, declared as a cultural property of exceptional importance for the Republic of Serbia).
The most important designs in Belgrade include the “King Peter 1st“ Elementary School in the King Peter’s Street No.7, declared as a cultural monument; Aleksandar Nevsky church, Tzar Dušan Street No.65, also a cultural monument; housing complexes for workers in Belgrade, Gundulićev Venac 30–32, Venizelosova 30–32, Herceg Stjepana 3–5, Senjanina Ive 14– 16, declared as cultural monuments; a house of bookseller Marko Marković, Gospodar Jovanova No. 45 a, in the procedure to be declared a cultural property. Jelisaveta Načić
is also the author of the Z. Arsenijević’s house, in the street of Lomina No. 46, as well as of the demolished buildings: Tuberculosis Pavilion, Arsa Drenovac’s house, at the corner of the streets Kosovska and Kondina, and M. Protić’s house, in the courtyard of the Birčaninova street No. 13.
 
  Savremena srpska arhitektura (izvan Beograda)
Moderator Darko Marušić
Učesnici Igor Marić, Ivan Rašković, Aleksandar Keković i Milan Maksimović

Povodom izložbi iz Niša – Deset godina niškog Trijenala arhitekture, i Valjeva – Vreme arhitekture, koje se održavaju u Konaku kneginje Ljubice, organizovaće se tribina Savremena srpska arhitektura (izvan Beograda). Arhitekti iz cele Srbije, pre svega Milan Maksimović iz Valjeva, Igor Marić i Ivan Rašković
iz Beograda, Aleksandar Keković iz Niša i profesor Darko Marušić, kao moderator i dobar poznavalac arhitektonskih dešavanja u tim gradovima, ali i u celoj Srbiji, pokušaće da ukažu na veliku zapostavljenost drugih centara u Srbiji, iako po kvalitetu arhitektonske produkcije te sredine ne zaostaju za glavnim gradom.
 
Contemporary Serbian Architecture (outside of Belgrade)

Moderator Darko Marušić
Participants Igor Marić, Ivan Rašković, Aleksandar Keković and Milan Maksimović

On the occasion of the exhibitions the Ten years of Architecture Triennial in Niš, from Niš and Time of Architecture from Valjevo, which are held at the Residence of Princess Ljubica, a panel will be organized with the theme Contemporary Serbian Architecture (outside of Belgrade). Architects from Serbia, participants of debate, Milan Maksimović from Valjevo, Igor Marić and Ivan Rašković from Belgrade, Aleksandar Keković from Niš and Professor Darko Marušić, as a moderator and connoisseur of architectural happenings in these cities, will try to highlight the fact that many other major cities in Serbia
are neglected although, by the quality of their architectural production, they do not lag behind the capital city.
 
  Holandski institut za arhitekturu (NAI): Putujuća debata
Moderator Ana Džokić (STEALTH.unlimited)
Učesnici Hans Van der Heijden (biq Stadsontwerp), Evert Kolpa (Van Bergen Kolpa arhitekti), Mirjana Milanović, Ivan Rašković, Žaklina Gligorijević, Nataša Danilović

Kada se od arhitekte naruči projekat stambenog bloka, projektni zadatak može biti veoma jednostavan: izgraditi izvestan broj stanova i naslagati ih tako da stanu na parcelu. Da li arhitekta treba slepo da se drži projektnog zadatka, ili bi
trebalo da se malo potrudi? Šta arhitekta može da doda da bi zgrada imala veću vrednost, i za korisnika i investitora? I kako on može pred investitorom da opravda prednosti novina koje je uneo u svoj projekat? Projekti prikazani u ovoj debati pokazuju da kombinovanje funkcija, promišljena upotreba materijala, dodavanje polu-javnih prostora u objekat, mogu značajno da podignu vrednost i objektu i i okruženju.

Holandski institut za arhitekturu – NAI, više je od muzeja arhitekture. On je, pre svega, institut kulture koji je otvoren za javnost i koji koristi razne metode za dijalog u vezi sa oblikovanjem čovekovog prostora. Direktor NAI instituta je
Ole Bouman, a Fani Smelik koordinatorka međunarodnih projekata. Ova debata je deo međunarodnog programa Putujuće debate koje NAI organizuje. Cilj programa Putujuće debate je promovisanje razmene informacija o aktuelnim temama u oblasti arhitekture u celom svetu. Tokom proteklih godina, institut NAI je sarađivao sa lokalnim partnerima u organizovanju debata širom sveta. Program Putujuće debate sponzoriše Ministarstvo kulture Holandije.
 
Netherlands Architecture Institute (NAI): Debate on tour

Moderator Ana Džokić (STEALTH.unlimited)
Participants Hans Van der Heijden (biq Stadsontwerp), Evert Kolpa (Van Bergen Kolpa Architecten), Mirjana Milanović, Ivan Rašković, Žaklina Gligorijević, Nataša Danilović

When an architect gets commissioned to build a residential block, the brief can be very simple: build a certain amount of dwellings, and stack them in such a way that they fit the site. Is it the architects task to blindly follow the brief, or should he put just a bit more effort into his work? What could the architect
add, to make a building more valuable, both for the user and for the developer? And how can he convince his client of the advantages that he has built into his design. The projects that are presented in this session show that combining
functions, smart use of materials, adding semi-public spaces in buildings, can add a lot of value to themselves, and even to their surroundings.

The Netherlands Architecture Institute –NAI is more than a museum of architecture. It is an above all a cultural institute which is open to the public and which uses a variety of methods for communicating about the shaping of human space. Director of NAI is Ole Bouman and Fanny Smelik is Coordinator International Projects. This debate is part of the international program Debates on Tour of the NAI. The Debates on Tour program aims to promote the exchange of information about current universal themes in architecture around the world. During the last years, the NAI has cooperated with local partners to organize debates worldwide. Debates on Tour are financially supported by the Ministry of Culture.
 
Ekološki održiva arhitektura: Evropska iskustva – okrugli sto
Moderator Mila Pucar
Organizacija EUNIC - mreža nacionalnih ustanova kulture Evropske unije

Održiva arhitektura, održivo stanovanje – tema je koja već dugi niz godina zaokuplja ne samo arhitekte, urbaniste i planere već i stručnjake različitih profila. Održivi razvoj dobio je, ne bez razloga, globalne razmere i u mnogim strukama,
koje pokušavaju da nađu izlaze za narastajuće probleme koji nastaju, pre svega, zbog prekomerne upotrebe prirodnih resursa. Zgrade troše gotovo polovinu od ukupno proizvedene energije. Najveći deo ove energije nastaje iz fosilnih goriva, koji su neobnovljivi i koji će, prema prognozama, nestati tokom
ovog veka. Osim toga, ovi izvori imaju negativne efekte na životnu sredinu. Arhitekti – planeri, urbanisti i projektanti – mogu mnogo toga da učine i pomognu da se smanji zagađenje i klasični energetski resursi što više sačuvaju. Neka
od rešenja nalaze se u primeni principa održive arhitekture, koja označava koncept projektovanja u kome zgrada postaje integralni deo okruženja.
Ovom temom bave se i naši ugledni gosti:
Samita Sinha jednako je aktivna u nastavi i praksi u oblasti održivog arhitektonskih projektovanja. Drži predavanja u Engleskoj i u inostranstvu o arhitekturi, tehnologiji i praksi. Publikovala je brojne članke, istraživačke radove i knjige. Jirgen Hartvig je pejzažni arhitekta. Osnivač je i direktor kompanije
Freiburg Futour. Na ovom okruglom stolu predstaviće projekat održivog grada Frajburga, koji je jedan od najpoznatijih primera ekološki održivog urbanog razvoja u Evropi. Italiju će predstavljati prof. Anđelo Mingoci, stručni rukovodilac mnogih evropskih projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja. Prof. Mingoci se bavi integralnim projektovanjem i primenom naučnih istraživanja u oblasti održivog stanovanja. Gonsalo de Valje-Inklan, osnivač studija Domos & Bioconstrucción, projektuje i gradi laminarne bioklimatske strukture prema
kriterijumima održivosti, uz primenu organskih, prirodnih formi i prirodnih materijala. Stefan Vigure, arhitekta, u poslednjih deset godina rukovodilac projekata u arhitektonskom birou Žaka Ferijea. Vodio je važne projekte i u isto vreme projektovao nekoliko značajnih objekata. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih konkursa. Dustin Tusnovič je gostujući profesor na više univerziteta u Evropi i Africi. Razvoj i istraživanja u okviru projekata koje vodi, zasnivaju se na interdisciplinarnom pristupu, koji uključuje održivost i inovacije u projektovanju drvenih konstrukcija u siromašnim zajednicama u Južnoj Africi.
 
Ecologically Sustainable Architecture: European Experiences – round table
Moderator Mila Pucar
Organization EUNIC - European Union National Institutes for Culture

Sustainable architecture, sustainable housing, is a theme which has, for many years, attracted attention not only of architects, but also of urban planners and professionals in various fields who are dealing with this problem area.
Sustainable development has also, not without reason, reached a global scope in many structures which are trying to find solutions to growing problems emerging, primarily, due to excessive use of natural resources. Almost a half of
the totally generated energy is consumed by buildings. Most of the energy sources are fossil fuels, which are nonrenewable resources and, as estimated, they will disappear during this century. Besides, these sources have adverse impacts on the living environment. Architects – planners, urbanists and architects-designers may do a lot to help in reducing pollution, as well as in preserving traditional energy sources. Some of the solutions may be found in application of a principle of sustainable architecture, which implies a
design concept in which the building becomes an integral part of the environment. Our eminent guests also deal with this theme:
Sumita Sinha is equally active in teaching and practice in the field of sustainable architecture design. She is lecturing in England, as well as aboard in the field of architecture, technology and practice. She has published numerous
articles, research papers and books. Jürgen Hartwig is a landscape architect. He is a founder and director of the Freiburg Futour company. At this round table, Jürgen Hartwig will present a project of sustainable city of Freiburg, which is one of the best known examples of ecologically sustainable
urban development in Europe. Prof. Angelo Mingozzi is a project architect for many European projects in the field of science and technological development. Prof. Mingozzi deals with integral design and implementation of scientific
researches in the field of sustainable housing. Gonzalo de Valle-Inclán founded Domos & Bioconstrucción studio. He designs and builds laminar bioclimatic structures according to criteria for sustainability, by applying organic, natural forms and using natural materials. Stéphane Vigoureux has been with
the Jacques Ferrier Architects agency as Architect – Project manager for the past decade. He has worked on a number of large projects, and at the same time has designed several important buildings. He has participated in many international competitions. Dustin Tusnovics is a guest professor at
several universities in Europe and Africa. Development and researches within projects in which he is involved are based on interdisciplinary approach, including sustainability and innovations in wooden structure design in needy communities in the South Africa.
 
Tribina: Socijalno stanovanje
i serija predavanja na Arhitektonskom fakultetu

(prateći sadržaj izložbe Modeli stanovanja. Eksperimenti i svakodnevnica)

Kustosi Oliver Elzer (Nemačka) i Mihael Riper (Austrija) izabrali su jedanaest karakterističnih primera socijalnog stanovanja koji prikazuju kako eksperimenti u arhitekturi mogu uticati na svakodnevni život stanovnika. Težište izložbe nisu sami objekti i njihove arhitekte, nego lična iskustva onih koji u tim objektima
stanuju. Radionica je održana 26. marta 2010. godine u Muzeju istorije
Jugoslavije (MIJ) sa predstavnicima iz Beograda i Beča. Učesnici: Mihael Riper, MVD Austrija, Zigred Oplak, predstavnik grada Beča, Vladimir Lojanica, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, i Zlata Vuksanović-Macura, UN Habitat, moderator Ivan Kucina, BINA.

Četiri predavanja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, održana su u amfiteatru 8. aprila 2010. godine.
Predavanje 1 (trajanje 45 min)
prof. Vladimir Lojanica, arh.
Razvoj višeporodične stambene arhitekture u Beogradu - prilog periodizaciji
Predavanje 2 (trajanje 45 min)
prof. Darko Marušić, arh
priprema Branislava Kovačević i Ana Mikić
Beogradska škola stanovanja
Predavanje 3 (trajanje 45 min)
prof. dr Dušan Krstić, arh.
Put ka kavalitetnijim stanovima u višeporodičnim stambenim zgradama (novi arhitektonski standardi organizacije za projektovanje stanova)
Predavanje 4 (trajanje 45 min)
Mihael Riper, MVD Austrija
Modeli stanovanja
 
Workshop: Social housing
and a lecture series at Faculty of Architecture of the University of Belgrade

(Accompanying program of the exhibition Housing Models. Experimentation and Everyday Life)

The curators Oliver Elser (Germany) and Michael Rieper (Austria) present eleven extraordinary social housing projects which show how experiments in architecture can change people’s everyday lives. The focus of attention is not the buildings and their architects, but the personal experiences of the inhabitants. The Workshop „Social housing“ was held at Museum of Yugoslav History (MIJ) with representatives from Belgrade and Vienna on 26th March 2010. Participants: Michael Rieper, MVD Austria, Sigred Oplak, representative
Vienna, Vladimir Lojanica, Faculty of Architecture of the
University of Belgrade and Zlata Vuksanović-Macura, UN
Habitat, moderator Ivan Kucina, BINA.

Four lectures at the Faculty of Architecture of Belgrade, were held at Amphitheatre of the Faculty on April 8th, 2010.
Lecture 1 (45 min)
Prof. Vladimir Lojanica, Arch.
Development of Multi-Family Housing Architecture in Belgrade – contribution to periodization
Lecture 2 (45 min)
Prof. Darko Marušić, Arch.
The Belgrade School of Housing Architecture
Lecture 3 (45 min)
Prof. dr Dušan Krstić, Arch.
Path toward higher-quality apartments in multi-family residential buildings (new architectural standards for organization in apartment design)
Lecture 4 (45 min)
Michael Rieper, MVD Austria
Housing Models
 
  Tribina: Javno stanovanje u Beogradu
(prateći sadržaj izložbe Modeli stanovanja. Eksperimenti i svakodnevnica)
Moderator Ivan Kucina
Učesnici Mihael Riper, Austrija, Ridiger Lajner, Austrija, Vladimir Lojanica i Zlata Vuksanović-Macura

BINA je želeći da, u dogovoru sa kustosima postavke, iskoristi izložene primere novih modela stanovanja u svetu i prisustvo gostiju iz Austrije, organizovala tribinu o pitanjima socijalnog stanovanja kod nas. I pored velikog iskustva u istraživanju i građenju različitih modela društveno organizovanog stanovanja u prošlosti, današnja stambena arhitektura u Srbiji u velikoj je krizi. Propadanje pređašnjih modela i neodlučnost u stvaranju novih, uz promenu političkog sistema i ekonomsko osiromašenje, doveli su do toga da se najveći deo proizvodnje stanova prepusti privatnim investitorima, čiji je razumljivi i jedini cilj uvećanje profita. Bez moći da učestvuju u stvaranju novih modela stanovanja koji bi odgovarali savremenim uslovima, bez podrške institucija koje bi trebalo da brinu o javnom dobru i bez pritiska obrazovanih kupaca koji bi izborom kvalitetnijih rešenja podigli nivo tržišne ponude, arhitekti su se posvetili sopstvenom opstajanju u okvirima surove tržišne utakmice. Umesto da
istražuju savremene mogućnosti proizvodnje i projektovanja i uspostavljaju viši kvalitet stanovanja, oni su nastavili da koriste nekada napredne modele koji su pod imperativom smanjenja ulaganja postali regresivni. Iskupljenje se pronalazi u primeni skupih materijala ili u dizajnu fasada što doprinosi većem komercijalnom uspehu proizvoda.
 
Tribune: Public Housing in Belgrade
(Accompanying program of the exhibition Housing Models. Experimentation and Everyday Life)
Moderator Ivan Kucina
Participants Michael Rieper, Rüdiger Lainer, Vladimir Lojanica,
and Zlata Vuksanović-Macura

BINA, in consultation with the curators of the exhibition, wanted to use the examples presented at the exhibition and the presence of guests from Austria to make a debate, which runs the necessary discussions on issues of public housing in Belgrade. Despite its strengths in research and construction of organized public housing in the past, today’s residential architecture in Serbia is in deep crisis. The decline of the previous reluctance to create new models, with the change of political system and economic impoverishment have led
to the fact that most of the production of housing is left over to private investors, which is understandable and the only goal of increasing profits. With no power to participate in the creation of new housing models to match contemporary conditions, without the support of institutions that should be
concerned about the public good and without the pressure of educated consumers who would make better selection of production, the architects are committed to their own survival within the harsh market competition. Rather than exploring the potentials of contemporary production and design and establishing a higher quality of living, they continued to use once progressive models from the past that, under the imperative of reduced investment, became regressive.
Redemption is found in the application of expensive materials or facades rendering, which contributes to greater commercial success of products.
 
Beogradski dani Orisa
Moderatori Snežana Ristić i Maja Lalić
Predavači Vini Mas, Holandija; Hordi Badija, Španija; Martin Leharaga, Španija;
de Arhitekten Cie, Holandija / Hrvatska; Branislav Mitrović, Srbija

Dani Orisa su međunarodni arhitektonski simpozijum koji se u organizaciji časopisa Oris, već osam godina održava u Zagrebu posljednjeg vikenda u oktobru. Dani Orisa organizovani su kao niz predavanja eminentnih arhitekata koji kroz svoju autorsku prizmu, stvaralačke pristupe i koncepte, problematizuju temu građenja, arhitekture i urbanog planiranja u današnjem svetu.
Posetioci su u prilici da čuju najznačajnije arhitekte današnjice i tako dobiju uvid u široki raspon arhitektonskih istraživanja i praksi. Visoki kriterijumi izbora predavača jamče relevantnost Dana Orisa u domaćem i internacionalnom kontekstu, pri čemu je simpozijum odlična prilika za okupljanje arhitekata
iz regije. Veliki broj posetilaca pokazao je da je potreba za ovakvim manifestacijama u okruženju velika.

Belgrade Days of Oris

Moderators Snežana Ristić and Maja Lalić
Lecturers Winy Maas, Holland; Jordi Badia, Spain; Martin Lejarraga, Spain;
de Architekten Cie, Holland – Croatia; Branislav Mitrović, Serbia

The Days of Oris is an international symposium of architecture held for eight years in a row in Zagreb, Croatia, on the last weekend in October. The Days of Oris are organized as a series of lectures held by eminent architects who, through their author’s prism, creative approaches and concepts explore the theme of construction, architecture and urban planning in today’s world. The participants have an opportunity to listen to the most important architects of today and thus have an insight into a wide range of current architectural
researches and practice. High criteria for selection of lecturers guarantee the relevance of the Days of Oris, both in local and international context. The symposium is also an excellent opportunity for gathering of architects coming from the region. A great number of participants are the best proof that there is
a great need for such manifestations in the region.
spacer