Od 2006, svake godine, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture organizuje devetodnevnu manifestaciju koja, prikazujući kvalitetne primere izgrađenog okruženja, želi da podstakne uspostavljanje kriterijuma koji doprinose unapređenju buduće arhitektonske i urbanističke produkcije.

 

           
  Pregledajte kalendar dnevnih dogadjaja i programa u toku.
 

PRODUŽENO TRAJANJE 5-31. maj 2011. godine

IZLOŽBE
U kulturnom centru Beograda produženo je trajanje izložbi u Likovnoj galeriji i foajeu ispred bioskopske dvorane.

 
 Pregledajte galeriju fotografija dnevnih dogadjaja i programa u toku.