Pregledajte kalendar dnevnih dogadjaja i programa u toku.
Dvorana Kulturnog centra Beograda
Projekat Nedovršene modernizacije: Između utopije i pragmatizma
Arhitektura i urbanizam u bivšoj Jugoslaviji i njenim zemljama naslednicama
  Izložba
Kadrovi nedovršenih modernizacija

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centar Beograda, Galerija Artget
Autor izložbe: Volfgang Taler (Projekat Nedovršene modernizacije)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.00 – 18.00 Dvorana Kulturnog centra Beograda
Filmski program
Misterije modernizma:
Prizori modernizacije društva u jugoslovenskoj kinematografiji

urednice: Irena Šentevska i Maja Vardjan
  Iizložba
Struktura, boja

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, Likovna galerija

Autor izložbe: Boris Podreka
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.00
12.00
14.00
16.00
Ljubav, moda i subota uveče
Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj, 1973, Krsto Papić
Zvezda putuje na jug, 1958, Oldžih Lipski
Lito vilovito, 1964, Obrad Gluščević
Čovek nije tica, 1965, Dušan Makavejev
  Iizložba
Filmski plakat

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, foaje bioskopske dvorane
Autori: Josip Pilasanović i Darko Marušić
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.00 Šetnja
Alejama Novog groblja

Okupljanje ispred glavnog ulaza Novog groblja
Vodi: Violeta Obradović
  Izložba
Balkanologija. Nova arhitektura i urbani fenomeni u Jugoistočnoj Evropi
Trajanje: 5–20. maj 2011.
Kuća legata
Kustos: Kaj Fekler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.00 Centar za kulturnu dekontaminaciju, Paviljon Veljković
Predstavljanje izložbe
Za održivo stanovanje Roma
Autor: Vladimir Macura
  Izložba
Moja arhitektura

Trajanje: 29. april–12. maj 2011. godine
Galerija 73, Požeška 73
Autor: Goran Vojvodić  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvorana Kulturnog centra Beograda
Filmski festival
Slika grada (Image de VIlle)
  Izložba
Centrala → Muzej: Oblik održivosti
Trajanje: 3–13. maj 2011.
Galerija Eurocentar
Autori izložbe / kustosi: Zorica Civrić i Dobrivoje Lale Erić, Muzej nauke i tehnike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.00


20.30
U izgradnji, režija Hose Luis Guerin
(dokumentarni, Španija/Francuka, 2000, 125’)

Kuća za ptice, režija Kju Engjou
(igrani, Malezija, 2006, 93’)
  Izložba
Za održivo stanovanje Roma
Trajanje: 5–15. maj 2011.
Centar za kulturnu dekontaminaciju: PaviljonVeljković
Autor: Vladimir Macura
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Borba za arhitekturu. Nemogući intervju sa protagonistima Borbine nagrade
Trajanje: 5–20. maj 2011.
Aneks opštine Novi Beograd
Kustos: Ines Tolić
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložbe
Godišnje nagrade za arhitekturu u periodu maj 2010. – maj 2011.
Arhitektonski i urbanistički konkursi u periodu maj 2010. – maj 2011.

Trajanje: 5–14. maj 2011, Galerija O3ONE
Organizatori: Društvo arhitekata Beograda i Savez arhitekata Srbije
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
RESTART – Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995–2010.
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Organizator: Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, selektor: Hans Ibelings
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Ideologije i ideali: Prilozi istraživanju arhitekture XX veka u Vojvodini
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Organizator: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, kustos: Ljubica Milović
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
[8A/40-]: NOVE PRAKSE
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Kustos: Zorica Savičić
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Hausing centar – Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Radionica
Recycle BINA

Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Autori: studenti Fakulteta za umetnost i dizajn, Univerzitet Megatrend