Pregledajte kalendar dnevnih dogadjaja i programa u toku.
11.00 – 14.00 Kulturni centar Beograda, Likovna galerija
Dečja radionica:
Kada dunem i vatru sunem, srušiću ti kuću!?

Vode: Nataša Katalina, Biljana Branković i Bratislav Branković,
Organizator: Dečji kulturni centar
  Izložba
Kadrovi nedovršenih modernizacija

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centar Beograda, Galerija Artget
Autor izložbe: Volfgang Taler (Projekat Nedovršene modernizacije)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.00 Aneks opštine Novi Beograd
Predstavljanje izložbe iz projekta Nedovršene modernizacije
Borba za arhitekturu. Nemogući intervju sa protagonistima Borbine nagrade
Kustos: Ines Tolić
  Iizložba
Struktura, boja

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, Likovna galerija

Autor izložbe: Boris Podreka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.00

Galerija O3ONE
Predstavljanje izložbi
Godišnje nagrade za arhitekturu u periodu maj 2010. – maj 2011.
Arhitektonski i urbanistički konkursi u periodu maj 2010. – maj 2011.

Govori: Ivan Rašković, predsednik Društvo arhitekata Beograda

  Iizložba
Filmski plakat

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, foaje bioskopske dvorane
Autori: Josip Pilasanović i Darko Marušić
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.00 – 22.00

18.00
18.45
19.30
Sala opštine Stari grad, predavanja
Izgrađena budućnost: Klimatski efikasna arhitektura u Oslu – Dramen,
Birgit Rusten (Norveška)
Koncept ponovnog korišćenja, Jan Jongert, 2012Architecten (Holandija)
Urođena održivost, Nenad Stjepanović
  Izložba
Balkanologija. Nova arhitektura i urbani fenomeni u Jugoistočnoj Evropi
Trajanje: 5–20. maj 2011.
Kuća legata
Kustos: Kaj Fekler
  pauza   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.00
20.45

Konverzija električnih centrala u muzeje: Prednosti i vrednosti, Zorica Civrić
Od neodrživog ka održivom, diskusija
Moderator: Ivan Rašković,
Učestvuju: Vesna Cagić, Borislav Petrović i Zorica Civrić

  Izložba
Moja arhitektura

Trajanje: 29. april–12. maj 2011. godine
Galerija 73, Požeška 73
Autor: Goran Vojvodić  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izložba
Centrala → Muzej: Oblik održivosti
Trajanje: 3–13. maj 2011.
Galerija Eurocentar
Autori izložbe / kustosi: Zorica Civrić i Dobrivoje Lale Erić, Muzej nauke i tehnike
   

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izložba
Za održivo stanovanje Roma
Trajanje: 5–15. maj 2011.
Centar za kulturnu dekontaminaciju: PaviljonVeljković
Autor: Vladimir Macura
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Borba za arhitekturu. Nemogući intervju sa protagonistima Borbine nagrade
Trajanje: 5–20. maj 2011.
Aneks opštine Novi Beograd
Kustos: Ines Tolić
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložbe
Godišnje nagrade za arhitekturu u periodu maj 2010. – maj 2011.
Arhitektonski i urbanistički konkursi u periodu maj 2010. – maj 2011.

Trajanje: 5–14. maj 2011, Galerija O3ONE
Organizatori: Društvo arhitekata Beograda i Savez arhitekata Srbije
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
RESTART – Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995–2010.
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Organizator: Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, selektor: Hans Ibelings
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Ideologije i ideali: Prilozi istraživanju arhitekture XX veka u Vojvodini
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Organizator: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, kustos: Ljubica Milović
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
[8A/40-]: NOVE PRAKSE
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Kustos: Zorica Savičić
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Hausing centar – Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Radionica
Recycle BINA

Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Autori: studenti Fakulteta za umetnost i dizajn, Univerzitet Megatrend