Pregledajte kalendar dnevnih dogadjaja i programa u toku.
09.30 – 17.30

09.50
10.00
10.40

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Paviljon Veljković
Predavanja i panel BINA romski blok / Romano bloki BINA
Uvodna reč
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, Branislava Žarković, Beograd
Održiva obnova romskih naselja u AP Vojvodini, Republika Srbija, Robert Bu
  Izložba
Kadrovi nedovršenih modernizacija

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centar Beograda, Galerija Artget
Autor izložbe: Volfgang Taler (Projekat Nedovršene modernizacije)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.20
12.15
12.55
Odakle treba da uzimamo modele?, Katalin Beresku, Bukurešt
Sveobuhvatan pristup ETH Slovačke pomaže Romima da steknu pristojno stanovanje, Slavka Mačakova, Košice
Za održivo stanovanje Roma, Vladimir Macura, Beograd
  Iizložba
Struktura, boja

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, Likovna galerija

Autor izložbe: Boris Podreka
14.30 Panel diskusija: Ko je odgovoran za unapređenje stambenih uslova Roma?,   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.30
moderator: Jovana Gligorijević, Beograd Učesnici: Osman Balić, Katalin Beresku, Robert Bu, Lazar Divjak, Slavka Mačakova, Živojin Mitrović i Vladimir Macura

Razgovor sa predavačima
  Iizložba
Filmski plakat

Trajanje: 5–25. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, foaje bioskopske dvorane
Autori: Josip Pilasanović i Darko Marušić
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.00 – 16.00 Šumatovačka – Centar za likovno obrazovanje Beograd
Dečja radionica:
Vetro-park: Nauka i arhitektura u službi održivosti

Vode: Biljana Branković, Bratislav Branković i Romana Bošković,
organizator: Centar za promociju nauke
  Izložba
Balkanologija. Nova arhitektura i urbani fenomeni u Jugoistočnoj Evropi
Trajanje: 5–20. maj 2011.
Kuća legata
Kustos: Kaj Fekler
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Moja arhitektura

Trajanje: 29. april–12. maj 2011. godine
Galerija 73, Požeška 73
Autor: Goran Vojvodić  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izložba
Centrala → Muzej: Oblik održivosti
Trajanje: 3–13. maj 2011.
Galerija Eurocentar
Autori izložbe / kustosi: Zorica Civrić i Dobrivoje Lale Erić, Muzej nauke i tehnike
   

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izložba
Za održivo stanovanje Roma
Trajanje: 5–12. maj 2011.
Centar za kulturnu dekontaminaciju: PaviljonVeljković
Autor: Vladimir Macura
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Borba za arhitekturu. Nemogući intervju sa protagonistima Borbine nagrade
Trajanje: 5–20. maj 2011.
Aneks opštine Novi Beograd
Kustos: Ines Tolić
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložbe
Godišnje nagrade za arhitekturu u periodu maj 2010. – maj 2011.
Arhitektonski i urbanistički konkursi u periodu maj 2010. – maj 2011.

Trajanje: 5–14. maj 2011, Galerija O3ONE
Organizatori: Društvo arhitekata Beograda i Savez arhitekata Srbije
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
RESTART – Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995–2010.
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Organizator: Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, selektor: Hans Ibelings
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Ideologije i ideali: Prilozi istraživanju arhitekture XX veka u Vojvodini
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Organizator: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, kustos: Ljubica Milović
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
[8A/40-]: NOVE PRAKSE
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Kustos: Zorica Savičić
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Izložba
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Hausing centar – Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Radionica
Recycle BINA

Trajanje: 5–25. maj 2011.
Muzej grada Beograda (Zgrada bivše Vojne akademije)
Autori: studenti Fakulteta za umetnost i dizajn, Univerzitet Megatrend