Pregledajte kalendar dnevnih dogadjaja i programa u toku.
Nema dnevnih programa.   Izložba
Bogdan Bogdanović – Ukleti neimar

Trajanje: 13. maj – 19. jun 2011. godine
Muzej grada Beograda, Konak kneginje Ljubice, Sala pod svodovima
Kustos: Ivan Ristić
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Iizložba
Struktura, boja

Trajanje: 5–31. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, Likovna galerija

Autor izložbe: Boris Podreka
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Iizložba
Filmski plakat

Trajanje: 5–31. maj 2011. godine
Kulturni centa Beograda, foaje bioskopske dvorane
Autori: Josip Pilasanović i Darko Marušić